idkn.wordpress.com
הם רק רוצים בטובתי
מחר אמור להיכנס לתוקפו חוק הספאם, אשר אמור למנוע מאיתנו לקבל ספאם כחול לבן, כי אם נקבל את הספאם, אז נוכל לקבל 1,000 ש"ח (על כל דוא"ל או על כל חברה ששולחת ?). לאחרונה התחלתי לקבל הרבה יותר…