idkn.wordpress.com
ציטוטי תוכנה
אלו שרואים את הכותרת הזו מחולקים ל2: אלו שיודעים את החיבה המוגזמת שלי לציטוטים. אלו שיכירו את החיבה המוגזמת שלי לציטוטים. אז יש לי חיבה מאוד מוגזמת לציטוטים, והיות ואני מתקשה להירדם ב2 בלילה, החלטת…