idkn.wordpress.com
מידע זה כוח, וכוח משחית
בתחילת המין האנושי, חיית האדם חייתה בחבורה של אנשים שבד"כ היו "משפחה" או שבט/חמולה או איך שלא נקרא לזה. כאשר החבורה גדלה מספיק, היא חיפשה דרך אחרת לגור, ומצאה פתרון של בתים. כאשר היו…