idkn.wordpress.com
תיעוד של FPC ולזרוס
אחת הבעיות העיקריות בשפת פסקל כיום הוא נושא התיעוד. החלטתי לשים כאן בפוסט אוסף של מקומות בהם ניתן למצוא תיעוד על FPC ולזרוס. דבר ראשון כאשר מתקינים את FPC על ההפצה האהובה עלינו, נקבל ספרייה (במידה …