idkn.wordpress.com
ראיון עם נדב ויניק
את הראיון הבא, ערכתי עם נדב ויניק. את השם של נדב אני מכיר כמה שנים, אבל רק אחרי שחבר משותף, ביקש ממני לברר את הפרטים של נדב בשביל עבודה שהוא חשב שנדב מתאים לה, שדיברתי עם נדב מעבר לפורומים. נדב הוא…