idkn.wordpress.com
CSS Miami
התוכנה הבאה מנסה לספק עריכת אתרים בשיטת WYSIWYG, אשר אומרת "מה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו מקבלים". עריכת האתר מתבצעת ע"י יצירת קבצי CSS על כל דבר הגיוני שיהיה עם CSS, ובמקום שאנחנו נש…