idkn.wordpress.com
לזרוס בעברית
אלעזר (לזרוס) מתורגם על ידי לעברית לפחות בממשק שלו.אחת השאלות העיקריות שאני נשאל היא מדוע אני מתרגם תוכנות לעברית (ועוד יותר מזה, גם אם הן לא בשימוש רחב של הקהל הישראלי). ובכן התשובה היא פשוטה. אני…