idkn.wordpress.com
מגדל בבל או אפקט היוניקוד
ישנו סיפור אתיולוגי (ביהדות הוא קיבל את השם "מגדל בבל") על אנשים אשר ניסו לבנות מגדל אשר יגיע עד למשכן האלים (תלוי כמובן בדת המדוברת), וכאשר האלים ראו שבני האדם מתקרבים אליהם יותר מידי, ה…