idkn.wordpress.com
לקוח לא מרוצה ?!
לאחרונה אני נתקל בבעיה מאוד מוזרה עם לקוח. יש לי לקוח שמכרתי לו לפני חודשיים שעון נוכחות מעל מרכזיית אסטריסק. השעון נוכחות בגדול מאוד מזהה את המספר טלפון שלך (כלומר אם מותר להתחבר אל המרכזייה עם המ…