idkn.wordpress.com
דרושים מפתחים לבדיקות regration
אני קם בבוקר, פותח את תיבת רשימת הדיוור של לזרוס ומקבל את הכותרת: Dear developers, we need your help before releasing 0.9.26. המטרה היא לגרום לכל באג שלא היה קיים ל 0.9.24 שגם לא יחזור על עצמו ב 0.…