idkn.wordpress.com
טסלה, ניקולא טסלה
את הבן אדם הבא, לצערי יש צורך להציג, וזה למרות שאנחנו תלויים מאוד במה שהוא המציא גם כיום. ניקולא טסלה נולד ב1856 בעיר בסמיליאן שבקוראטייה. הנה כמה מהדברים שהוא המציא עבורינו, ורובינו לא ידענו שזה ה…