idkn.wordpress.com
הרפורמה של הבנקים
איפשהו בנק ישראל החליט לעשות שינוי (רפורמה) בצורה שהבנקים מתעסקים עם העמלות שהם גונבים מאיתנו. בהתחלה על הנייר זה נראה לי שהעבודה עם הבנק שלי הפכה להיות יותר יקרה, אבל חודשיים (?) אחרי שהשינוי (רפו…