idkn.wordpress.com
בעיות הקוד הפתוח
ניר כתב לאחרונה פוסט הנושא את הכותרת "אנחנו האשמים". הפוסט מדבר על כך שאנחנו מבטיחים לכל העולם הרבה הבטחות לגבי הקוד הפתוח, אבל בפועל המציאות מציגה שזה לא תמיד המצב. לא כל דבר שהוא "…