idkn.wordpress.com
שוחררה FPC 2.2.2 RC2
לפני חודש שוחררה גרסת בדיקה ל FPC 2.2.2, והיום שוחררה גרסת ניסוי נוספת. בין השינויים בגרסה זו ניתן למצוא: המרת widechar ל char והפוך אפשרות להמיר בין wide char לבין תו "רגיל" והפוך, בין ת…