idkn.wordpress.com
סיפורי לקוח (המשך)
לפני חודש ו11 ימים כתבתי את הפוסט הבא. ההתפתחות היתה כמה ימים אחרי זה. המנכ"ל של אותו עסק התקשר אלי, והודיע לי שבגלל שהתשלום לחודש יוני כבר יצא, אקבל את השלום ביולי. לפני שבועיים קיבלתי טלפון …