idkn.wordpress.com
מתכנתים טובים משתמשים בקוד פתוח
לפני כמה שנים הייתי בראיון עבודה. בראיון העבודה הקצר מאוד קיבלתי תשובה מאוד מעצבנת מבחינתי: "אתה טוען שאתה יודע ומכיר טכנולוגיות מסויימות, אבל אין לכך כל הוכחה פרט למוצרים מסחריים שעשית".…