idkn.wordpress.com
בית להרצאות
היתה לי היום שיחה עם מאיר ק. על ההרצאה שאני מסיים לשפצר על רובי שאני אמור (בתקווה) לתת בתלוקס. מאיר הציע /העלה רעיון מאוד מעניין לדעתי, אך כמובן שהזמן להשקעה שלו אינו קיים לשנינו כרגע. הרעיון הוא פ…