idkn.wordpress.com
להיות עצמאי
בספטמבר ימלאו שנה למעבר שלי משכיר לעצמאי. ישנם 2 דברים טובים בתור עצמאי: האפשרות לקחת רק עבודות שאתה מאמין בהן והן מענינות אותך. האפשרות לקבוע לעצמך לוחות זמנים, אשר תלויות בפרוייקטים שאתה לוקח על …