idkn.wordpress.com
Ruby שונה שפה
כתבתי פרוייקט ללקוח שהיה צריך אפליקציה שתדגים אפשרות מסויימת שקיימת בAsterisk. הבעיה הראשונה שהיתה לי היא לבחור בטכנולוגיה המתאימה לפרוייקט. בעבר כתבתי לאותו לקוח כלים שכתובים ב PHP ובג'אווה (כאשר …