idkn.wordpress.com
נימרוד
התלבטתי מאוד איזה שם לתת לפסוט הזה, ואיך להציג את הדבר הבא. אתם תכף תבינו למה בעצם אני הייתי צריך להשקיע כל כך הרבה חשיבה בנושא. Nimrod היא שפת תכנות חדשה, שהמפרש הראשון שלה יצא השבוע, והיא מזכירה …