idkn.wordpress.com
אין ספק לא עושה
specification או הגדרה איך לעשות דברים היא דבר מאוד חשוב. כאשר מדובר בתוכנת מדף, יש הגדרות אשר יגרמו לכך שבית התוכנה יוכל לעשות משהו בצורה טובה. וכאשר מדובר בבניית תוכנה ללקוח ספציפי, ההגדרה אומרת …