idkn.wordpress.com
ההבדל בין מחלקה לאובייקט
בפסקל מונחה עצמים נמצא שני סוגי עצמים שונים: הראשון הוא מחלקה, השני הוא אובייקט. בעוד שברוב השפות אובייקט הוא המשתנה שפיזית מאותחל ע"י מחלקה, בפסקל ההגדרה טיפה שונה. בפסקל מחלקה (class) היא מצ…