idkn.wordpress.com
סיפורי לקוח
בארץ מאוד קשה לתת שירות לאנשים. הרבה אנשים מחפשים את הקומבינות, או מקבלים שירות, אבל כאשר מגיע הזמן לשלם על כסף הם מתחילים להפיץ שמועות וללכלך, או לספר סיפורים לא מדוייקים, ובכלל לעשות את הכל בשביל…