idkn.wordpress.com
להרוג זבוב עם רובה סער
טוב את הפוסט הבא אני ממליץ לקרוא שאתם יושבים, בלי שום דבר שביר, נזיל וכיוב' באיזורכם. תמשיכו לקרוא רק כשאתם מוכנים. התקשר אלי היום משהו שהתקנתי לו שרת דביאן עם Asterisk ו FreePBX, ורצה להבין כמה דב…