idkn.wordpress.com
מסדי נתונים בLazarus חלק 0
לאלו שלא מכירים את עולם הדלפי/FPC, ה"רכיב" או יותר נכון המחלקה DataSet היא ה API הבסיסית ביותר לגישה מסויימת למסדי נתונים, בה לזרוס מסוגל לקשר למשל רכיבים שמעורי מידע הלקוח ממסדי הנתונים,…