idkn.wordpress.com
fpGUI
מכירים את זה שאתם יוצרים תוכנה, וב Gnome היא נראת בצורה אחת, וב KDE היא נראת שונה לגמרי, למרות שהיא נכתבה ל GTK/QT במקור ? ובכן fpGUI נולד בשביל לפתור את הבעיה הזו. אז מה זה fpGUI בדיוק ? fpGUI היא…