idkn.wordpress.com
קוד הקיץ של גוגל
גוגל משיקה זו השנה הרביעית, את Summer of code, אשר נועד לעשות כמה דברים: להציג לעולם שהם תומכים בקוד הפתוח למצוא רעיונות ופרוייקטים מעניינים שגם החברה תוכל להנות מהם למצוא סטודנטים מוכשרים אשר יעבד…