idkn.wordpress.com
בניית תוכנה עם תרגום גמיש – דיון
בעקבות דיון שקראתי אודות רצון לעשות תוכנה של "קובץ" אחד או יותר נכון מינימיום של קבצים, ואם זה אפשרי אז גם קובץ ריצה וזהו … עלה תת דיון איך בעצם לתרגם תוכנה כזו. הדרך הכי מקובלת בעו…