idkn.wordpress.com
ספר על FreePascal הודעה ראשונה
לפני כחודש, הודיע באחת מרשימות הדיור של הפרוייקט, סופר ועובד בורלנד לשעבר Jeff Duntemann שברצונו להמיר את סדרת הספרים שלו על פסקל מבית בורלנד פסקל לFreePascal. הוא יערוך כמובן שינויים אשר יתאימו לר…