idkn.wordpress.com
I just want you
לפני שתברחו בבהלה, אני חייב לציין כי הסטיגמה שיש למבצע הבא, אינה באמת במקום, ולדעתי כמה מהשירים שלו ממש נסבלים :) אז המבצע הוא כמובן Ozzy Osbourne . הזמר מוכר בעיקר בזכות תוכנית "מציאות" …