idkn.wordpress.com
Again
המבצע הבא מוכר בשם Lenny Kravitz. הזמר נולד לשם Leonard Albert Kravitz והוא מבצע בעיקר סגנונות שירה של בלדות, רוק, רגיי ונשמה. השיר הוא השיר היחידי של הזמר שאי פעם הפך להיות שיר "מקדם" של…