idkn.wordpress.com
מבט של פחד וטרור בעיניים
אני לא מדבר על הפיגועים והרקטות/טילים שנוחתים על מדינת ישראל, אלא על הקשישים… הלכתי היום לעשות כמה סידורים, ו"נתקלתי" (כלומר ראיתי) לאורך הדרך שהלכתי ממקום אחד למשניהו בכמה קשישים. …