idkn.wordpress.com
סיבוכיות המערך ביעילות חלק ראשון
בשבועות האחרונים יוצא לפי לפתח הרבה כלים קטנים שנועדו לעזור לי בכך שאני אוכל לעבוד הרבה פחות קשה עם hacks וכו', ובכך לתת את אותה התוצאה, ובעצם גם להיות יעיל יותר. יצרתי "לקוח" ב Lazarus ע…