idkn.wordpress.com
חופש מזמינות – האם אתם מוכנים לזה ?
כבר כמה שנים טובות שאני מתנדנד בין ה"צורך" המאולץ הזה להיות בקשר מתמיד לבין החשיבה שאני לא באמת צריך וזקוק לטלפון סלולרי. אני לא באמת אוהב לדבר… אבל מה לעשות שהעולם שלנו אוהב שיחות …