idkn.wordpress.com
הכסף בחנייה – המשך
בפעם הקודמת סיפרתי על כך שנגמרה לי הסוללה של ה easy park. אחרי שדיברתי עם החברה (הם לא חזרו אלי עד היום לדוא"ל ששלחתי), נאמר לי כי אני חייב ללכת לעמדת הטענה, ואז הם ידעו מה המצב של המכשיר. שבו…