idgthailand.com
สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข
ทุกท่านคงรู้จัก เครื่องคิดเลข หรือเครื่องคำนวณ กันเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับคำนวณเลขคณิต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่ซับซ้อนมาก ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคิดเลขก็ถูกนำมาประยุกต์ให้อยู่ในอุปกรณ์ใกล้ตัวเรามากขึ้น อย่างโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน...