ideesahtel.ee
Uus rahastusmudel ühiskondlike valukohtade lahendamiseks
Maailmas on kanda kinnitamas tulemus- ja mõjupõhised rahastusmudelid, mis aitavad erasektori rahastuse toel tulemuslikumalt ühiskondlike probleeme lahendada. Vabaühendustele pakub mudel võimalust s…