ideesahtel.ee
5 eduka rahataotluse tunnust
Kuigi väga paljudel organisatsioonidel on juba kogemusi seoses projekti rahataotluse esitamisega mõnesse fondi või programmi, on suurema osa vabaühenduste jaoks küsimus „Kuidas kirjutada head proje…