ideesahtel.ee
Tööriist huvigruppide kaardistamiseks: motivatsioonimaatriks
Seekordne tööriist on taas teenusedisainerite tööriistakastist üle võetud ja on kasulik kõikidele nendele organisatsioonidele, kes kaasavad oma tegevusse mitut erinevat huvigruppi või koostööpartne…