ideesahtel.ee
Mida võiks Specialisternelt ja Mobile Schoolilt õppida? 3 mõtet.
Kirjutasin varasemalt IT teenuseid pakkuvast Specialisternest ja tänavalapsi innustavast Mobile Schoolist. Nende kahe organisatsiooni lähenemisel ühiskondliku muutuse loomisesse on nii mõndagi ühis…