ideesahtel.ee
Kuidas kaasata konsultanti, et sellest ka kasu oleks?
Vabasektor on hakanud järjest aktiivsemalt kaasama oma töösse organisatsioonivälist kompetentsi. Väga paljude arenguprotsesside edukaks läbiviimiseks läheb vaja suuremas või väiksemas mahus konsult…