ideesahtel.ee
Heategevusest sotsiaalse ettevõtteni – Mobile School ja Streetwize lugu
Maailmas on hinnanguliselt 100 miljonit tänavalast, keda ümbritseb vaesus, tõrjutus ja kuritarvitamine. Tänavalaste elujärje parandamiseks on mitmeid erinevaid programme, ometi on nende tõhusus tih…