idafranklyn.com
Användbarhet och Nobelprisvinnare
Alla algoritmer, målgrupper och reklamer som styrs av ditt beteende baserar sig på data om ditt virtuella beteende. Om du tycker cookies är förfärliga, spänn fast bältet, för de är bara toppen på i…