idafranklyn.com
Om antidepressiva medel
När jag gick i gymnasiet och läste psykologi lärde vi oss att depression inträffar för att hjärnan inte alltid fungerar som den borde. Att en del hormoner, som serotonin och dopamin, ergo “glädjeho…