ickevald.net
Bilder på Test Range vid Saab Microwave strax före plogbillsaktion - Plogbill - avrusta vapen
...>Läs mer