ickevald.net
Civil olydnad & pingstmässa - Plogbill - avrusta vapen
Texter om ickevåld, civil olydnad och plogbillsrörelsen