ickevald.net
English: Arrested at Pentecost service - Plogbill - avrusta vapen
Texter om ickevåld, civil olydnad och plogbillsrörelsen