ick0blogs.wordpress.com
Mengenal Lebih Dekat: Upper Cross Syndrome
UPPER CROSS SYNDROME Upper cross syndrome adalah salah satu sindrom (kumpulan gejala) yang disebabkan ketidakseimbangan otot. Ketidakseimbangan otot ini sering disebabkan postur leher yang tidak be…