ibrahimars.wordpress.com
Bilgisayar Oyunu ve Oyuncusu İlişkisi – Oyun Tasarımı Teorisi Part1
Günümüzde başta genç kuşak olmak üzere insanlar hayatlarında oyun kavramına çeşitli şekillerde yer vermektedirler. Oyun bazı kimselere göre sadece bir vakit geçirme yolu iken, bazılarına göre ise h…