ibrahimars.wordpress.com
Türk Oyun Sektörü’nün Genç Projeleri
Farkında olan var olmayan var Türkiye’de yıl olmuş 2012 ve halen yurt içi ve yurt dışında başırılı olan oyun projesinin sayısı bir elin parmaklarını ya geçer ya geçmez. Ancak son senelerde ya…